Familja prehistorike e Krudsave sfidohen nga një familje rivale, Njerëzmirët, që thonë se janë më të aftë dhe më të përparuar.