Një aplikacion troket në qendrën e kënaqësisë së trurit dhe transmeton një ndjenjë të nirvanës te përdoruesi.