Një biolog regjistrohet për një ekspeditë të rrezikshme dhe të fshehtë në një zonë misterioze ku ligjet e natyrës nuk zbatohen.