Për dy çifte e ardhmja zhvillohet në dekada të ndryshme dhe vende të ndryshme, por një lidhje e fshehur do t'i bashkojë ata në një mënyrë që askush nuk mund ta parashikonte.