Një psikiatre femër në depresion zgjohet si paciente në azilin ku ka punuar, pa kujtuar pse është atje apo çfarë ka bërë.