Një astronaut bllokohet në Mars pasi ekipi i tij e supozon atë të vdekur dhe duhet të mbështetet në zgjuarsinë e tij për të gjetur një mënyrë për të sinjalizuar Tokën se ai është gjallë.