Një largim në një mision në Mars nis një seri pasojash të padëshiruara.