Bilbo dhe kompania janë të detyruar të përfshihen në një luftë kundër një sërë luftëtarësh dhe për të mbajtur Malin e Lonely nga rënia në duart e një errësire në rritje.