Xander është një shtrigë, abuzimi me magjinë e zezë, e ka çuar atë në katastrofë pas katastrofe. Pasi u përpoq të pastrohej nga magjitë, Xander miqësohet me një të vetmuar të ri, duke ndihmuar Rolandin me ngacmuesit, të dashurat dhe mizoritë e tjera adoleshente.