Një nënë e vetme duhet të mbrojë vajzën e saj dhe veten gjatë një heqjeje të gabuar në një depo të teknologjisë së lartë.