Në një të ardhme shtypëse, ku të gjithë janë vetëm kontakte, aty ka një kompjuter, një i ri i vetmuar është i detyruar të shkojë përpara në kërkim të kontaktit njerëzor.