Po sikur një fëmijë nga një botë tjetër të rrëzohej në Tokë, por në vend që të bëhej një hero për njerëzimin, ai provoi të ishte diçka shumë më e keqe?