Një anti-rom në lidhje me Mandy, një nënë e vetme e drejtuar nga karriera, e cila bie në dashuri me Pete simpatik, tradicionalist.