Rrëfen negociatat e jetës reale, më parë sekrete, prapa kanalit në zhvillimin e Marrëveshjeve kryesore të Paqes në Oslo të viteve 1990 midis Izraelit dhe Organizatës Çlirimtare Palestineze.