Një organizator kriminal lëshon një formë të përdredhur të drejtësisë në Spirale, kapitulli i ri i tmerrshëm nga libri i Saw.