Pas një takimi të rastësishëm me një njeri të harruar nga rinia e tij, Fredi udhëton fjalë për fjalë dhe në mënyrë metaforike në të kaluarën e tij.