Warrens hetojnë një vrasje që mund të jetë e lidhur me një zotërim demonik.