Një histori e familjes, fesë, urrejtjes, naftës dhe çmenduris duke u fokusuar në një anë shekullore, Prespektiv janë ditët e para të biznesit.